شهرداری منطقه 4
حمدالله الان شهرداری ها طوری شده اند که خدمت در آن عبادت است

امام على عليه السلام

اَلذِّكرُ يونِسُ اللُّبَّ وَ يُنيرُ القَلبَ و َيَستَنزِلُ الرَّحمَةَ_ياد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى كند و رحمت او را فرود مى آورد.
Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

EasyDNNNews

مجتبی علیزاده مدیر شهرداری منطقه 4

اوقات شرعی

اعلانات

افزودن محتوا...