شهرداری منطقه 4

تشکیلات کلی

مجتبی علیزاده مدیر شهرداری منطقه 4

دی ان ان