شهرداری منطقه 4

تشکیلات کلی

معرفی شهردار

رضا جلیل زاده

سرپرست شهرداری منطقه 4

آمار بازدید
دی ان ان