شهرداری منطقه 4

فرم درخواست پروانه ساختمان (اصلاح پروانه_تعویض نقشه _تغییر سازه)

فرم درخواست پروانه ساختمانی (ديوار كشي)

فرم درخواست تفکیک عرصه

فرم درخواست پروانه ساختمان (زمین بایر)

فرم درخواست پروانه ساختمان (تجدید بنا )

تغییر کاربری ملک

برگ اتمام عملیات ساختمانی(پایانکار)

 

دستور اصلاح پروانه ساختمانی و تعویض نقشه ساختمانی

فرم درخواست مجوز تجاری (تبدیل - توسعه - احداث)

فرم درخواست اصلاح سند (ادغام و تجمع _ عرصه باقیمانده _ تعیین گذربندی)

فرم درخواست تمدید پروانه ساختمانی

فرم درخواست پروانه ساختمان ( توسعه بنا)

فرم درخواست تعمیرات ساختمان (تعمیرات - توسعه - تغییر و تبدیل - بالکن مغازه)

فرم گزارش خلافی ساختمان مهندس ناظر (در مراحل عملیات احداثی)

گواهی عدم خلاف فرم درخواست شخصی _(گواهی عدم خلاف-تعیین بر و کف – خپرید عرصه باقیمانده –خرید جوی متروکه

فرم درخواست تفکیک اعیانی طبقات

معرفی شهردار

 

 علی صادق قلقاچی

 شهردارمنطقه 4

آمار بازدید
دی ان ان