نگاهی به تاریخچه تشکیل

 

شهرداری منطقه چهار در نیمه دوم سال 79 با اولین مدیر آقای چنگیز اکبری تاسیس و راه اندازی گردیده، این منطقه بر اساس آمار سال 1385 با مساحت 9690811 متر مربع، جمعیتی حدود 113294 نفر را در خود جای داده است، و جناب آقای دکترعلی شایگان  شهردار کنونی این منطقه می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی شهردار

 

 علی صادق قلقاچی

 شهردارمنطقه 4


آمار بازدید
دی ان ان